Här kan du hitta kortfattad information om hur du använder de funktioner i vårt medlemsregister som brukar användas mest.

Alla funktioner i scoutnet är anpassade för vilka roller man har och alla funktioner är därmed antagligen inte synliga för dig i scoutnet.

Till exempel kan den ansvarige ledaren på en avdelning ändra medlemsuppgifter på dennes scouter medans de övriga ledarna endast kan se en del uppgifter.

Klickbart på dessa sidor

Tabell med gul blyertspenna: redigera

Tabell med plustecken i grön cirkel: lägg till

Soptunna: ta bort

Alternativ-knappar: meny för olika alternativ