1. Besök www.scoutnet.se.
  2. Tryck på ”Beställ lösenord”
  3. Fyll i din e-postadress, ditt medlems-, eller personnummer.
    OBS! Om du inte har någon registrerad primär e-postadress så måste du be din scoutkårs medlemsregistrerare att hjälpa dig med att lägga till det. Medlemsregistreraren kan även sätta ett nytt lösenord till dig.
  4. Om du har en primär e-postadress så får du ett lösenordsåterställningsmejl. Följ instruktionerna eller logga in med ditt nya lösenord som din medlemsregistrerare bytte till.OBS! Flera medlemmar

Om flera medlemmar har samma primära e-postadress så måste ni använda medlems- eller personnummer som användarnamn när ni loggar in.