För att kunna söka statsbidrag måste du ha rättigheter att kunna söka bidraget. Det är inte alla roller i kåren som har rättigheter att söka bidraget. De roller som har rättighet att söka bidraget är medlemsregistrerare, kårordförande, bidragsombud, kårkassör, konsulent och anställd distriktskansli.


För att komma till sidan där du skall ansöka om detta bidrag går du i Scoutnet till Din kårs sida/Statsbidrag.


Regler för statsbidrag

Ansökan till statsbidrag baseras på de medlemmar som kåren har haft under föregående år. För att en medlem skall vara godkänd i bidraget måste medlemmen vara i åldern 6-25år och ha bekräftat sitt medlemskap för föregående år. Bekräfta sitt medlemskap gör medlemmen genom att betala in sin medlemsavgift eller om medlemmen är avgiftsbefriad- skriftligen bekräfta sitt medlemskap.

Innan kåren ansöker måste kåren ta beslut om vilken nivå kåren skall söka på. Det går att söka på Kår, Avdelning eller Patrullnivå. Kåren måste välja en av dessa nivåer att söka på. Det är denna nivå som sedan utgör kårens medlemsföreningar. Ju lägre nivå kåren söker på desto mer pengar får oftast scoutkåren.

I en medlemsförening måste minst 60% av medlemmarna vara i åldern 6-25. Varje medlemsförening måste dock minst ha 5 medlemmar i åldern 6-25. Medlemsföreningen måste hålla ett årsmöte och ett protokoll måste skrivas under detta möte. Protokollet sparas hos scoutkåren.

För mer information om hur stort bidraget kan bli, årsmötesprotokoll och sista dag att söka bidraget se här.