De medlemmar som är avgiftsbefriade i kåren måste bekräfta sitt medlemskap. Detta görs skriftligen hos kåren och bekräftelsen sparas hos kåren. Kåren skall sedan registrera datum för bekräftelse i Scoutnet vid ansökan. Bekräftelsen av medlemskapet skall läggas in i steg 2 i ansökan, och kan inte läggas till i efterhand om kåren har hoppat över detta steg.

Har kåren inte tagit in några bekräftelser trycker du Spara i detta steg, utan att lägga in några datum på medlemmarna. Dessa medlemmar kommer då inte att räknas i ansökan.

Registrera bekräftelsedatum Gå till Kårens sida/Statsbidrag och starta ansökan. I den vänstra kanten markerar du i rutan den medlem som skall bekräfta sitt medlemskap. Du kan markera en eller flera medlemmar på samma gång. Gå längst ned på sidan och ange vilket datum medlemmen har bekräftat sitt medlemskap. Klicka därefter på Spara.

Datumet skall nu synas på medlemmen i kolumnen till höger om namnet. Du kan nu välja att bekräfta fler medlemmar genom att markera nya medlemmar i rutorna till vänster, ange datum och Spara.

Medlemmar som har betalat sin medlemsavgift via Scouterna kommer inte att visas här eftersom de bekräftar sitt medlemskap genom att betala sin medlemsavgift.


Exempel på intyg

Du hittar exempel på hur ett intyg kan se ut tillsammans med de andra blanketterna.