Anmälan till Statsbidraget sker via Scoutnet i största möjliga mån. Innan du startar ansökan glöm inte att ha underskrifter klara på de medlemmar som är avgiftsbefriade.
För att sedan ansöka går du till Kårens sida/Statsbidrag. Klicka på Ansök, ansökan gäller för föregående år som kåren har haft verksamhet. Beroende på vilken nivå kåren väljer att söka kommer det att se ut på lite olika sätt i Scoutnet.

För mer information om hur stort bidraget kan bli, årsmötesprotokoll och sista dag att söka bidraget se Scouternas hemsida

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/ekonomi/statsbidrag/

Godkänn via Scoutnet eller via pdf

Kåren registrerar sin ansökan i Scoutnet. I dagsläget går det att godkänna och skicka in er ansökan till Scouterna på två sätt, via Scoutnet eller att skriva ut en pdf via Scoutnet och posta in till Scouterna. Möjligheten att skriva ut pdf kommer endast att finnas i en övergångsperiod och kommer inom några år att tas bort. Detta för att underlätta pappersarbetet för er och för rikskansliet.

Om kåren väljer att godkänna sin ansökan via Scoutnet kommer ledaren/ledarna att få ett e-postmeddelande med en länk som används för att godkänna ansökan, som han/hon står som ansvarig ledare för. Detta kräver att ledaren kan logga in i Scoutnet. Inloggning kan alla få till Scoutnet genom att gå till inloggninssidan och trycka på ”Har du glömt lösenord”. När ledaren har godkänt ansökan via e-post kommer detta att synas i Scoutnet och kåren har därmed ansökt. Scouterna kommer att få ett meddelande att kåren har sökt. Ingen papperskopia behöver då skickas in till rikskansliet.

Om kåren väljer att ansöka via pdf fyller ni i all information i Scoutnets ansökningsmodul. Skriv sedan ut ansökan i form av pdf från ansökningsmodulens steg 7, skriv under och posta in till rikskansliet.

Ansökan kan ske på patrull-, avdelnings- samt kårnivå. Se hur det går till på undersida i menyn till vänster.