Information och regler om ansökan på kårnivå kan hittas på Scoutservice här.

Steg 1

Markera att kåren skall söka på kårnivå. Klicka på Nästa steg.

Steg 2

Om kåren har avgiftsbefriade medlemmar eller medlemmar som inte har fått en avgift för året skall kåren ta in en skriftlig bekräftelse för dessa medlemmar. I detta steg registrerar du dessa bekräftelser med datum. Markera de medlemmar som har samma bekräftelsedatum, ange datum längst ned och klicka på Spara. Upprepa tills du är klar. Klicka sedan på Nästa steg. Om kåren inte har avgiftsbefriade medlemmar eller inte vill räkna med medlemmarna i steg 2, tryck då bara Spara utan att lägga in datum. Medlemmarna i steg 2 kommer då inte att räknas i ansökan för kåren. För mer information se sidan om att Bekräfta medlemskap.

Steg 3

Avgiftsbefriade medlemmar måste registreras innan ni går vidare till detta steg, se steg 2. Kontrollera att informationen stämmer i detta steg. Klicka på Nästa steg.

Steg 4

Fyll i kontaktinformationen till er scoutkår. Om kåren väljer att ansökan via Scoutnet i nästa steg kommer ansvarig ledare ni fyller i att få ett e-postmeddelande för att godkänna ansökan elektroniskt. Kåren väljer själva vem ni skall fylla i som ansvarig ledare. Det är därför viktigt att fylla i korrekta e-postadresser. Klicka på Spara och sedan Nästa steg.

Steg 5

Kontrollera att informationen stämmer. Markera att ansöka via Scoutnet eller pdf och klicka på Spara och Nästa steg. För mer information om de olika sätten att godkänna bidrag se text ovan.

Steg 6

Läs informationen i steg 6 och klicka på Nästa steg. Er ansökan kommer nu att registreras i Scoutnet. Har kåren valt att ansöka via pdf skall ni skriva ut ansökan från Scoutnet och posta in till förbundet. Annars kommer ansökan inte att bli godkänd.

Steg 7

Detta steg visar att kåren nu har registrerat sin ansökan i Scoutnet. Om du ansökt via Scoutnet kan kåren här se när ansvarig person på avdelningen/patrullen har godkänt ansökan. Ett datum i Godkänt datum syns när ledaren har godkänt ansökan via e-post. Om ansvarig ledare inte godkänner via e-post går det att generera en ansökan via pdf, skriva under och posta in till förbundet.

Ni kan även se när er ansökan är godkänd från förbundskansliet. Det syns då en markering i Scouterna godkänd.

Spara

Det går att spara ansökan genom att trycka på knappen spara. När ni sedan återvänder till ansökan är den information som kåren har angivit sparad. Om du skulle behöva spara för att återgå vid ett senare tillfälle.