Information och regler om ansökan på avdelningsnivå och patrullnivå kan hittas på Scoutservice. För avdelning kan hittas här och för patrull här.

Steg 1

Markera att kåren skall söka på avdelning eller patrullnivå Klicka på Nästa steg.

Steg 2

Om kåren har avgiftsbefriade medlemmar eller medlemmar som inte har fått en avgift för året skall kåren ta in en skriftlig bekräftelse för dessa medlemmar. I detta steg registrerar du dessa bekräftelser med datum. Markera de medlemmar som har samma bekräftelsedatum, ange datum längst ned och klicka på Spara. Upprepa tills du är klar. Klicka sedan på Nästa steg. Om kåren inte har avgiftsbefriade medlemmar eller inte vill räkna med medlemmarna i steg 2, tryck då bara Spara utan att lägga in datum. Medlemmarna i steg 2 kommer då inte att räknas i ansökan för kåren.

Steg 3

Avgiftsbefriade medlemmar måste registreras innan ni går vidare till detta steg, se steg 2. Kontrollera att informationen stämmer i detta steg. Om du vill förändra i den information som syns klicka på Ändringar. Om kåren inte vill göra några ändringar markera de avdelningar/patruller kåren vill söka för och klicka på Nästa steg.

Ändringar

Om kåren har glömt att registrera en medlem på en avdelning/patrull går detta att ordna i efterhand. I steg 3 klicka på Ändringar längst ned. Ni kan nu ändra vilken avdelning/patrull medlemmen är registrerad i . Markera vilken medlem/vilka medlemmar du vill ändra och välj längst ned till vilken avdelning/patrull medlemmen skall flyttas. Vill du flytta flera medlemmar markera nu nästa medlem och vilken avdelning/patrull medlemmen skall vara registrerad i. De ändringar du lägger in här kommer inte att påverka Scoutnet och hur det ser ut idag. Ändringarna kommer endast att påverka kårens ansökan. Klicka på Spara och Nästa steg, du kommer nu tillbaka till ansökan i steg 3.

Steg 4

Fyll i kontaktinformationen till era avdelningar/patruller. Överst finns valet ”Har alla lokalavdelningar samma adress som kåren”. Genom att bocka i denna ruta behöver du endast ange en adress och inte en adress på varje lokalavdelning. Lokalavdelningens ledning är samma som ni har angivit på årsmötesprotokollet från avdelningen/patrullen.

När du ansöker på avdelning/patrull

  • Ordförande = Avdelningsledaren/Patrulledaren
  • Vice ordförande = Vice avdelningsledare/vice patrulledare
  • Ledning = Övriga medlemmar i avdelningens/patrullens ledning
  • Ansvarig ledare = Avdelningsledaren/vuxen person som är ledare i patrullen.

Om kåren väljer att ansöka elektroniskt kommer den vuxna ledaren att få ett mail för att godkänna ansökan elektroniskt. Det är därför viktigt att fylla i korrekta e-postadresser. Klicka på Spara och Nästa steg.

Steg 5

Kontrollera att informationen stämmer. Markera att ansöka via Scoutnet eller pdf och klicka på Nästa steg. För mer information om de olika sätten att godkänna ansökan, se huvudsidan om Ansökan.

Steg 6

Läs informationen i steg 6 och klicka på Nästa steg. Er ansökan kommer nu att registreras i Scoutnet. Har kåren valt att ansöka via pdf skall ni skriva ut ansökan från Scoutnet och posta in till förbundet. Annars kommer ansökan inte att bli godkänd. Har kåren valt att ansöka via e-post i Scoutnet kommer nu ett e-postmeddelande att skickas ut till alla ledare.

Steg 7

Detta steg visar att kåren nu har registrerat sin ansökan i Scoutnet. Om du ansökt via Scoutnet kan kåren här se när ansvarig person på avdelningen/patrullen har godkänt ansökan. Ett datum i Godkänt datum syns när ledaren har godkänt ansökan via e-post, i detta fall 2011-03-10. Raden får även en grön cirkel vid namnet. Om ansvarig ledare inte godkänner via e-post går det att generera en ansökan via pdf, skriva under och posta in till förbundet.

Ni kan även se när er ansökan är godkänd från kansliet. Det syns då en markering i Scouterna godkänd.

Spara

Det går att spara ansökan genom att trycka på knappen spara. När ni sedan återvänder till ansökan är den information som kåren har angivit sparad. Om du skulle behöva spara för att återgå vid ett senare tillfälle.