Synkronisering av användarkonton och grupper med användardata Scoutnet.

G Suite

Denna funktion kräver G Suite (e-post, fillagring, kalender, m.m.) som Google erbjuder gratis till ideella föreningar genom Techsoup.


Om synkroniseringen

Du kan med dessa program synkronisera användarkonton med personer i Scoutnet som har en funktionärsroll samt synkronisera google-grupper med e-postlistor i Scoutnet. Du kan använda dessa som e-postlistor eller som att lägg till att en specifik google-grupp ger behörighet till en Team drive. Alltså automatisk synkronisering att t.ex Spårarledare ges behörighet till en Teamdrive för Spårare. Denna lösning använder Google Apps Script vilket ingår i G Suite för ideella organisationer.

ScoutID

Kombinera med ScoutID för enklare inloggning i G Suite.

Installationspaket

Hämta installationspaket och läs installationsanvisning på GitHub.