Fristående prognosprogram som visar antalet på respektive avdelning nu och antal nästa år. Detta program är gjort i php och kräver egen server för att kunna köras.


Installationspaket

Hämta installationspaket och läs installationsanvisning på GitHub