2020 är avgiften till Scouterna 180 kronor per helår, inklusive försäkring och tidning. Avgiften per termin blir 90 kronor, avgifter för eventuell samverkansorganisation, distrikt och kår tillkommer. Alla avgifter syns i Scoutnet.
Scouter under åtta år som är registrerade i en familjescoutavdelning har en rabatt á 45 kr/termin på avgiften.


Datum för fakturering 2020

Vårens medlemsavgifter skickas följande datum:

15 januari: Påminnelser från höstterminens fakturor.
31 januari: Alla aktiva medlemmar i Scoutnet.
1 mars: Nya medlemmar.
16 mars: Påminnelser.
1 april: Nya medlemmar.
15 april: Påminnelser.
30 april: Nya medlemmar. OBS! Sista ordinarie fakturering för vårterminen.
15 maj: Påminnelser.
14 juni: Påminnelser.
Kåren måste se över sina avgifter innan den 25 januari.

Höstens medlemsavgifter skickas iväg följande datum:

1 september: Alla aktiva medlemmar i Scoutnet.

1 september: Påminnelser från vårterminens fakturor.

1 oktober: Nya medlemmar.
15 oktober: Påminnelser.
2 november: Nya medlemmar.
13 november: Påminnelser.
1 december: Nya medlemmar. OBS! Sista ordinarie fakturering för höstterminen.
15 december: Påminnelser.
15 januari: Påminnelser.
Kåren måste se över sina avgifter innan den 20 augusti.


Påminnelser

Alla förfallna fakturor blir påminda minst en gång.
Påminnelserna skickas i mitten av månaden.


Datum för kårfakturering 2020

15 mars: Sista dagen för att avregistrera obetalda medlemmar för hösten 2019.
31 mars: Kåren debiteras obetalda medlemmar/subventionerade medlemmar för hösten 2019.

15 oktober: Sista dagen för att avregistrera obetalda medlemmar för våren 2020.
30 oktober: Kåren debiteras obetalda medlemmar/subventionerade medlemmar för våren 2020.

Det går att lägga in en egen text på fakturan.
Glöm inte att uppdatera texten om ni har använt er av den funktionen tidigare.


E-faktura

Man kan få sin medlemsavgift som e-faktura! Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick vilket vi sparar pengar på samt gör en insats för miljön!


E-postfaktura

Från och med hösten 2020 så är standardvalet e-postavisering för medlemsavgifterna för de som inte har valt e-faktura eller Kivra.

Läs mer om hur du väljer faktureringsmetod här.