Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag i er patrull.


Ni hittar även exempelstadga för patrullen, en mall för protokoll från ert årsmöte och en mall ni kan använda till er verksamhetsredovisning.


Så här gör ni


  1. Patrullen håller ett årsmöte där man:
    1.  Antar stadgar
    2. Väljer patrulledare och andra roller
    3. Fyller i verksamhetsredovisning
  2. Protokoll, stadgar och verksamhetsredovisning lämnas till kåren.
  3. Kåren registrerar ansökan i Scoutnet senast den 31 mars.


OBS! Sedan 2021 måste varje medlemsförening måste välja en revisor.