Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag på er avdelning.


Ni hittar även exempelstadga för avdelningen, en mall för protokoll från ert årsmöte och en mall ni kan använda till er verksamhetsredovisning.


Så här gör ni

  1. Avdelningen håller ett årsmöte där man:
    1. Antar stadgar
    2. Väljer avdelningsledare och andra roller
    3. Fyller i verksamhetsredovisning
  2. Protokoll, stadgar och verksamhetsredovisning lämnas till kåren.
  3. Kåren registrerar ansökan i Scoutnet senast den 31 mars.OBS! Sedan 2021 måste varje medlemsförening måste välja en revisor.