Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag i er kår.

Ni hittar även exempelstadga för kåren och en mall ni kan använda till er verksamhetsredovisning.


Så här gör ni

  1. Kåren håller en kårstämma där man:
    1. Antar stadgar om ni inte redan har godkända stadgar sedan tidigare.
    2. Väljer kårordförande och andra roller.
    3. Fyller i verksamhetsredovisning.
  2. Om ni inte sedan tidigare har fått era stadgar godkända av Scouternas styrelse behöver ni mejla protokoll och stadgar till stadgar@scouterna.se för godkännande.
  3. Kåren registrerar ansökan i Scoutnet senast den 31 mars.