På Scouternas stämma i november 2020 så beslutades gemensamt av Scouternas medlemmar, att alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Detta är en skärpning av den rekommendation som funnits sedan 2013.  


För vem gäller kravet?   

Kravet gäller främst de som har regelbunden och direkt kontakt med barn i verksamheten, till exempel avdelningsledare. En kår kan dock bestämma att till exempel medlemmar i kårsstyrelsen eller föräldrar som deltar på läger eller hajker även ska uppvisa ett utdrag.  


Ny funktion i Scoutnet! 

Nu är det möjligt att registrera i Scoutnet att en person uppvisat ett registerutdrag. Kårordförande får automatiskt behörighet att registrera i Scoutnet men kåren kan även utse en registerutdragsadmin som får samma behörighet.

 

De medlemmar som omfattas av kravet får en påminnelse i Scout net när det är dags för dem att uppvisa ett registerutdrag. Detta kommer att gälla för dem som är registrerade med en ledarroll i en avdelning i Scoutnet samt de medlemmar som kåren manuellt markerar. 

 

I Scoutnet registreras bara att en person uppvisat ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Kåren får inte på något sätt registrera eller spara uppgifter om vad som står i utdraget, varken i Scoutnet eller på annat ställe.  

 

Så länge det är möjligt att kontrollera att registerutdraget gäller personen ifråga, att det är giltigt samt innehållet i det via ett videosamtal så är det tillåtet. Här får kårerna dock själva bestämma hur de vill att rutinen ska se ut.   


Registrera utdrag på medlem


För att registrera uppvisning så går registerutdragsadmin in på medlemsprofilen och trycker på knappen Alternativ och sen Ändra medlemsuppgifter.

På profilen syns även lite information om registerutdraget.


Sen går man in på fliken Registerutdrag och trycker på Alternativknappen och Registrera registerutdrag.


Sen fyller du i vilket datum utdraget är skapat, vem som har tittat på det och vilket datum. Om du har behörighet i flera kårer så väljer du vilken kår det gäller.


Så här ser det utPåminnelse för medlemmar

Alla medlemmar som har ett ledaruppdrag i en avdelning och de som ni i kåren har markerat får en påminnelse när de loggar in om att de måste visa upp ett utdrag.Markera vem som behöver visa utdrag - enskild medlem

Detta gäller inte de som har ett ledaruppdrag utan alla andra som ni i kåren beslutar ska visa ett utdrag.

På dessa medlemmar ändrar ni följande på profilen så får även de påminnelser.


Markera vem som behöver visa utdrag - flera medlemmar samtidigt

Om ni vill ändra detta på flera medlemmar samtidigt så kan ni göra det på Kårens sida under fliken Medlemmar och sen Hantera medlemmar. Markera de medlemmar som ni vill kräva utdrag på gå ner till Med valda medlemmar och välj Tvinga registerutdrag och sen Spara.