I slutet av April 2021 släpptes en ny uppdatering av kalenderpluginet. Här nedan finns du de största förändringarna:


  • Bugfixar

För stort innehåll i ett händelsekort ska inte längre rinna över på kortet bredvid. Bilder med för stor storlek ska nu visas korrekt. Kalender visar nu ut heldagsevenemang som påbörjats. Problem med att kalendern inte visar den valda layyouten ska vara fixat. Importerade händelser ska inte längre få fel tidszon.


  • Evenemangskategorier

Systemet för att kategorisera upp kalenderhändelser är uppdaterat. De evenemangskategorier som är kopplade till en kalenderhändelse skrivs nu ut på händelsen i kalendern.  


  • (Möjligt att automatiskt ge importerade kalendrar en evenemangskategori)

Troligen det mest efterfrågade tillägget för kalender pluginet. Det ska nu gå att välja en evenemangskategori som en importerad kalender automatiskt tilldelas. 

I sista steget när du skapar en ny import, så går det att välja en kategori som importen tilldelas.  • Färger för olika evenemangskategorier

Nu kan man ge en färg åt dom olika evenemangskategorierna! Färgerna som finns är respektive åldergruppsfärg, samt scoutblått, svart och vitt. Tanken är att man då kan färgkoda händelserna enligt åldersgrupperna om man vill.

Du väljer färg för varje kategori under Kalender > Evenemangskategori. 

Om namnen på en kategori är ett åldergruppsnamn får kategorin per default rätt färg (kategori 'Spårare' = Grön) detta går dock att skriva över med annan färg om man vill. Alla andra kategorinamn får scoutblått som färg per default 


Om en kalenderhändelse har flera kategorier blir det automatiskt scoutblått, men man kan välja en kategori som “primär kategori” där man redigerar eventet, så väljs automatiskt rätt färg efter det. Om en händelse har flera kategorier, där ingen av dem är viktigare än den andra, då låter man bli att välja primär så behåller evenemangskortet sin scoutblå färg. 

  • Möjlighet för externa att prenumerera på kalender via Google Calendar. 

Förutom att exportera kalender som en .ical ska det nu även gå att prenumerera på kalenderna via Google Calendar.