Intresseformulär på ’Bli Scout’ sidan

Du kan lägga till ett intresseformulär på webbsidan, som är kopplad mot medlemsregistret Scoutnet.

Du kan lägga till formuläret på två olika sätt.


Lägg till intresseformulär som en sidkomponent

  • Nästan alla kårwebbsior är kopplade mot Scoutnet via ScoutID, detta möjliggör exempelvis inloggning på webbsidan med samma uppgifter som i Scoutnet. Men det gör även att du enkelt kan lägga till intresse formuläret.
  • I redigeringsläget, scrolla ner och klicka på Lägg till komponent. Välj intresseformulär. Sen är det klart!
  • För att redigera vilka fält som syns, redigera bekräftelsetext och andra inställningar, gå till Scoutnet, gå in under din kår, och tryck på webbkoppling.

Lägg till intresseformulär som en iFrame.

  • Logga in i Scoutnet och sök upp din scoutkår
  • Klicka på fliken ”webbkoppling”
  • Gör ev. ändringar under ”Inställningar för självregistrering/intresseanmälan”
  • Se till att rutan ”aktiv” är ikryssad!
  • Kopiera den översta länken (”Med anpassat utseende”)
  • Ta bort intresseanmälan-formuläret på webbsidan och klistra in den nya länken istället