Anslagstavlan

Under “Anslagstavlan” i vänstermenyn redigerar ni inläggen för anslagstavlan.

 

Skapa nytt inlägg

Skapa ett nytt inlägg genom att klicka på “Skapa inlägg”.

  1. Ange en titel för inlägget.
  2. Fyll editorn med det text- och bildinnehåll som ska finnas i inlägget.
  3. Utvald bild: Under “Utvald bild” i högerspalten kan du lägga till en bild som syns mellan rubriken och det övriga textinnehållet på inlägget.
  4. Publicera ditt erbjudande genom att klicka på “Publicera”. Mer information om publiceringsinställningarna hittar du i avsnittet “Publicering” under “Sidor”.

 

Redigera befintligt inlägg

För att redigera befintligt inlägg, gå till “Alla Anslagstavlan” och klicka sedan på inläggets rubrik för att redigera inlägget. Därefter följer du beskrivningen i rubriken “Skapa nytt inlägg” ovan