Användare

Info: Samtliga användare behöver skapas upp på nytt, inga konton följer med från den gamla webbplatsen.

Du kan skapa flera redaktörer/administratörer på webbplatsen. Gör så här:

  1. Be medlemsregistreraren lägga till personen som ”IT-ansvarig / Webbansvarig / Redaktör” i Scoutnet.
  2. Be sedan personen gå till kårensnamn.nykarwebb.se/wp-admin och logga in med medlemsnummer och lösenord, samma som i Scoutnet (då skapas en användare automatiskt i WordPress).
  3. Du som ”administratör” går till Användare i panelen och välj Redigera på den person det gäller
  4. Justera roll under rullistan ”Roll”
  5. Klicka på knappen ”Uppdatera användare”


Tips: under tiden du har en tillfällig webbadress under nykarwebb.se är webbplatsen helt bakom inlogg. Du kan skapa en vanlig WordPress-användare med rollen ”Prenumerant” för att ge tillgång till att kika på den nya webbplatsen men inte redigera den. Dela inloggningsuppgifterna till dem som ska få tillgång.