Avdelningar

Under “Avdelningar” i vänstermenyn redigerar du kårens avdelningar.

 

Skapa ny avdelning

Klicka på “Skapa avdelning” under “Avdelningar” för att skapa en ny avdelning.

  1. Ange en titel för avdelningen.
  2. Fyll editorn med det text- och bildinnehåll som ska finnas i inlägget. Lägg till eventuella komponenter som du vill använda.
  3. Utvald bild: Under “Utvald bild” i högerspalten kan du lägga till en bild som syns som bakgrundsbild i listningen av alla avdelningar i komponenten “Avdelningar”.
  4. Tema: Under “Tema” i högerspalten kan du välja ett tema för din avdelning. När du valt ett tema syns temasymbolen på din avdelningssida samt i listningen av alla avdelningar i komponenten “Avdelningar”.
  5. Publicera din avdelning genom att klicka på “Publicera”. Mer information om publiceringsinställningarna hittar du i avsnittet “Publicering” under “Sidor”.

 

Redigera befintlig avdelning

För att redigera en befintlig avdelning, gå till “Avdelningar” och klicka sedan på rubriken för att redigera avdelningen. Därefter följer du beskrivningen i rubriken “Skapa ny avdelning” ovan.