Checklista inför lansering

 1. Läs igenom alla texter och säkerställ att dessa är korrekta.
 2. Finns det något exempelinnehåll kvar som ska tas bort?
 3. Dubbelkolla att alla sidor som ska finnas med i menyn är tillagda i “Huvudnavigation” och “Sekundärmeny”.
 4. Ta bort de sidor som inte används.
 5. Dubbelkolla att alla länkar (inkl. dokument) går till rätt sida.
 6. Säkerställ att ni har rätt att använda de bilder som finns på webbplatsen.
 7. Se till att kontaktinformationen är uppdaterad i sidfoten samt i den utfällda menyn.
 8. Ta bort eventuella testsidor, alternativt gör dessa privata eller som utkast så att de inte indexeras på Google.
 9. Se över inställningarna för formulären: går notifikationerna till rätt e-postadress? Är bekräftelsetexten korrekt?
 10. Säkerställ att eventuellt script för Google Analytics finns inlagt.
 11.   Se till att administratörs-e-postadressen under Inställningar/Allmänt går till rätt person.
 12.  Om det gäller en scoutkår, se till att kolla om ditt distrikt är klar med sin webbplats innan du anger det i listan under Temainställningar/Allmänt. Även fast distriktet syns i dropdownlistan, behöver de inte vara klara. Om de inte är klara, avvakta med att ange distrikt.
 13.  Kolla så bildpuffarna på startsidan länkar rätt och att det inte ligger kvar några exempelpuffar.