Formulär


Skapa ett nytt formulär

1. Klicka på “Nytt formulär” för att skapa ett nytt formulär. Ange ett namn på formuläret i fältet “Formulärsrubrik” samt eventuell beskrivning i fältet “Beskrivning”. Klicka på “Nytt formulär” för att gå vidare.

2. Lägg till fält i ditt formulär. I högerspalten hittar du olika typer av fält under rubrikerna “Standardfält” och “Avancerade fält”. Klicka på respektive rubrik för att se fälten. Lägg till ett fält genom att klicka på rubriken.

3. Klicka vid fältrubriken för att fälla ut fältet och redigera det. Ange en fältetikett samt kryssa i om fältet ska vara obligatoriskt. Under fliken “Utseende” anger du den fälttext som ska synas för besökaren i fältet “Platshållare”.

4. När du skapat upp de fält som du vill använda klickar du på “Uppdatera” för att spara dina ändringar.

 

Inställningar

Gå till “Inställningar” och “Formulärsinställningar” för hitta inställningarna för formuläret. Här kan du t.ex. redigera texten för Skicka-knappen. Klicka på “Uppdatera formulärsinställningar” för att spara dina ändringar.

 

Bekräftelse

Gå till “Inställningar” och “Bekräftelser” för att redigera den bekräftelsetext som besökaren ser efter att de klickat på “Skicka”-knappen.

Klicka på “Standardbekräftelse” för att redigera bekräftelsen. Ändra texten och klicka sedan på “Bekräftelse för att spara” för att spara dina ändringar.

 

Notifikationsmail

Gå till “Inställningar” och “Notifikationer” för att redigera det notifikationsmail som skickas till er när en besökare har klickat på “Skicka”.

Du kan ha flera notifikationer, t.ex. ett som går till er verksamhet och ett som går till besökaren som en bekräftelse. Om du vill lägga till flera notifikationer klickar du på “Lägg till”.

Klicka på rubriken för notifikationen för att redigera en notifikation.

 1. Namn: Här anger du ett namn för notifikationen. Detta namn används endast för administrativt bruk på webbplatsen.
 2. Skicka till: Här kan du välja hur notifikationen ska skickas.
  1. Ange e-post: Ange en e-postadress som notifikationen ska skickas till
  2. Välj ett fält: Här kan du välja ett fält i formuläret som notifikationen ska skickas till (t.ex. epostfältet). Detta alternativ kan du använda om besökaren ska få en kopia av det ifyllda formuläret till den mailadress de angett i formuläret.
  3. Konfigurera dirigeringsregler: Här kan du skapa regler för vart notifikationen ska skickas.
 3. Från namn: Här kan du ange det namn som du vill använda om avsändare i notifikationsmailet
 4. Från e-post: Här kan du ange den e-postadress som ska stå som avsändare i notifikationsmailet
 5. Svara till: Ange en e-postadress som ska användas som svarsadress. Lämna tomt om svar ska gå till samma e-postadress som den som angivits under “Från e-post”.
 6. Dold kopia: Har kan du ange e-postadress för dold kopia
 7. Rubrik: Ange en rubrik för notifikationsmailet
 8. Meddelande: Här redigerar du den text som ska stå i mailet. Använd {all_fields} för att alla fält i formulären ska komma med.
 9. Auto-formatering: Välj om automatiska styckesbrytningar ska göras i mailet
 10.  Villkorsstyrd logik: Här kan man ställa in olika villkor som ska uppfyllas för att notifikationsmailet ska skickas.

Spara dina ändringar för notifikationen genom att klicka på “Uppdatera notifikation”.

Redigera ett formulär

Gå till “Formulär” och klicka sedan på rubriken för formuläret för att redigera det. Därefter följer du beskrivningen i rubriken “Skapa ett nytt formulär” ovan.

Se inskickade formulärssvar

För att se inskickade formulärssvar, gå till “Formulär” och “Inlägg”.

När du kommer in på sidan ser du inläggen från ett utav dina formulär. Byt formulär genom att klicka på pilen vid formulärets rubrik.

I listläget kan du klicka på de olika rubrikerna för att filtrera inläggen. Du kan också söka i ett specifikt fält genom att klicka på ”Valfritt formulärfält”, välja det fält som du vill söka i följt av det du söker.

På kugghjulet längst till höger kan du även välja vilka olika fält som ska visas ut i listan. Genom att dra en rubrik från högerkolumnen till vänsterkolumnen väljer du vilka fält som ska vara aktiva. Klicka på ”Spara” när du är klar med dina inställningar. Tänk dock på att dina val påverkar alla användares visning i listan.

Om du vill ha mer information om ett formulärsinlägg så klickar du på namnet för att se alla ifyllda fält.

 

Exportera formulärssvar till Excel

Får att få ett Excel dokument med alla formulärssvar, gå till “Formulär” och “Importera/Exportera”.

I fliken “Exportera inlägg” väljer du det formulär som du vill hämta svaren från under “Välj ett formulär”. Därefter kan du välja att markera alla fält eller utvalda under ”Välj Fält”.

Under “Villkorsstyrd logik” kan man ställa in olika villkor för att filtrera inlägg.

Om du vill hämta inlägg mellan ett visst datumintervall kan du även välja det, annars hämtas alla inlägg.

Klicka på ”Ladda ned exportfil” så skapas en CSV-fil.