Inlägg/Nyheter

Visa distriktets nyheter på kårens webbplats

Gå till Temainställningar/Allmänt och välj ditt distrikt i rullistan, då visas nyheterna automatiskt på kårens webbplats. Distriktet måste dock ha skapat sin distriktssida för att kåren ska kunna välja distrikt.

 

Under “Inlägg” kan du skapa upp nyhetsinlägg. Dessa inlägg visas på den sida som är markerad som “Inläggssida” under “Sidor”. Du kan också visa dessa inlägg i komponenten “Nyheter” på en sida.

Skapa ett nytt inlägg

1. Klicka på “Inlägg” och “Skapa nytt” i vänsterspalten för att skapa upp ett nytt inlägg.

2. Fyll i en titel för inlägget. Håll rubriken relativt kortfattad, men relevant och beskrivande för inläggets innehåll.

3. Fyll editorn med det text- och bildinnehåll som ska finnas i inlägget.

4. Utvald bild: Under “Utvald bild” i högerspalten kan du välja en huvudbild för inläggssidan. Denna bild visas i listningen för alla dina inlägg på din inläggssida och/eller i komponenten “Nyheter”.

5. Publicera ditt inlägg genom att klicka på den blå knappen “Publicera”. Mer information om publiceringsinställningarna hittar du i avsnittet “Publicering” under “Sidor”.

Redigera ett befintligt inlägg

För att redigera ett befintligt inlägg, välj istället “Alla inlägg” och bläddra eller sök fram det inlägg du vill ändra. Klicka på rubriken för att redigera inlägget.

Därefter följer du beskrivningen i rubriken “Skapa ett nytt inlägg” ovan.