Inloggning

Gå till: kårnamn.nykarwebb.se/wp-admin

Logga in med ScoutID

  1. Be medlemsregistreraren att ge dig behörighet i Scoutnet att administrera/arbeta med webbplatsen.
  2. Logga in med ditt användarnamn + lösenord, samma som du använder i Scoutnet.

Alternativ 2: WordPressinloggning

(endast för dig som inte har en profil i Scoutnet)

  1. Fyll i det användarnamn och lösenord som du tilldelats.
  2. Klicka på “Logga in” så kommer du till administrationsdelen.

Information till dig som är medlemsregistrerare

Det finns 2 nya roller i Scoutnet, där du som medlemsregistrerare anger vad respektive person ska få tillgång till.

  • IT-ansvarig (administrativ behörighet på webbplatsen)
  • Redaktör (möjlighet att skapa och redigera sidor)