Kalender

Visa avdelningens kalender på avdelningssidorna.

  1. Skapa, eller importera dom kalenderhändelserna du vill ha med.
  2. Se till att det finns en kalenderkategori för avdelningen. Det finns ett par skapade från början, annars kan du skapa nya eller redigera dom som finns under Kalender > Kategorier.
  3. Se till att alla kalenderhändelser du vill ha med på kalendervyn har rätt kategori vald. Under ’Alla Kalenderhändelser’ kan du mass-välja kategori för händelser. Kryssa i dom händelser du vill koppla till en kategori, sen väljer du redigera under massåtgärder (längst upp) och trycker på verkställ. Nu har alla dom ikryssade händelserna lagts in på vald kategori.
  4. Gå in på avdelningssidan du vill lägga in kalendern på, öppna i redigeringsläget och lägg till komponenten Kalender.
  5. När  du lagt till komponenten, så väljer du kategori (om ingen kategori valts, visas alla tillgängliga kalenderhändelser.)
  6. Klart!

Visa distriktets kalenderhändelser på kårens webbplats

Gå till Temainställningar/Allmänt och välj ditt distrikt i rullistan, då visas kalenderhändelserna automatiskt på kårens webbplats. Distriktet måste dock ha skapat sin distriktssida för att kåren ska kunna välja distrikt.

Under “Kalender” i vänstermenyn redigerar ni kårens kalenderhändelser.

 

Skapa ny kalenderhändelse

1. Klicka på “Skapa Kalender” under “Kalender” för att skapa upp en ny kalenderhändelse.

2. Fyll i en titel för kalenderhändelsen.

3. Fyll editorn med det text- och bildinnehåll som ska finnas i kalenderhändelsen.

4. The Events Calendar: Här kan du fylla i datum, tid, plats, arrangör, webbplats och kostnad för händelsen.

5. Avdelningar: Under “Avdelningar” i högerspalten kan du kryssa i en eller flera avdelningar som händelsen avser.

6. Utvald bild: Under “Utvald bild” i högerspalten kan du välja en huvudbild för inläggssidan. Denna bild visas i listningen för alla dina inlägg på din inläggssida och/eller i komponenten “Nyheter”.

7. Publicera ditt inlägg genom att klicka på den blå knappen “Publicera”. Mer information om publiceringsinställningarna hittar du i avsnittet “Publicering” under “Sidor”.

 

Avdelningar

Under “Avdelningar” kan du skapa upp avdelningar för kalenderhändelser. Fyll i namn samt eventuell överordnad avdelning om du vill att din nya avdelning ska vara en underavdelning till en befintlig avdelning.

Fältet “Beskrivning” behöver inte fyllas i. “Permalänk” fylls i automatiskt när du sparar din nya avdelning. Klicka på “Skapa ny avdelning” för att spara din nya avdelning.

Om du vill redigera en befintlig avdelning klickar du på avdelningens rubrik.

 

Platser

Under “Platser” kan du skapa upp platser för kårens kalenderhändelser.

Klicka på “Lägg till ny” för att lägga till en ny plats.

Ange en titel för platsen samt använd editorn för att fylla i eventuell ytterligare text för platsen. Under “Plats information” kan du fylla i adress- och kontaktuppgifter för platsen.

Redigera en befintlig plats genom att klicka på platsens rubrik.

 

Arrangörer

Under “Arrangörer” kan du skapa upp arrangörer för kårens kalenderhändelser.

Klicka på “Lägg till ny” för att skapa en ny arrangör.

Ange en titel för arrangören samt använd editorn för att fylla i eventuell ytterligare text för arrangören. Under “Arrangör information” kan du fylla i kontaktuppgifter för arrangören.

Redigera en befintlig arrangör genom att klicka på arrangörens rubrik.

 

Importera

Under “Importera” kan du importera kalenderhändelser från CSV-fil eller diverse andra tjänster.

 

Inställningar

Under “Inställningar” kan du göra diverse avancerade inställningar för era kalenderhändelser.