Sociala flöden

Från och med slutet mars 2020 använder vi oss av tjänsten Juicer för att visa flöden från Sociala medier på kårwebbarna.

Bytet från den egenbyggda komponenten för sociala flöden har gjorts då integrering med Facebook och Instagram inte längre fungerar.

Du hittar manualen som PDF längst ner på sidan.

Skapa ett konto på Juicer

För att kunna samla konton från olika sociala medier i ett flöde på webbplatsen används tjänsten Juicer. Som standard visas ett flöde från rikskanalen för Scouterna, men om ni istället vill visa ett flöde från kårens egna kanaler krävs att ni skapar ett eget konto på Juicer. Vilket konto ni behöver registrera på beror på hur många olika konton/hashtags ni vill inkludera på webbplatsen.
Här finns en översikt av konton och priser: https://www.juicer.io/about#pricing

  1. För att lägga till kårens egna flöde behöver ni börja med att registrera ett konto för er kår på https://www.juicer.io/sign-up
  2. Bekräfta din e-post genom att klicka  på länken i mailet som har skickats till den e-postadress som angetts.
  3. Välj att de konton som ni önskar visa upp innehåll från på din webbplats och följ anvisningarna för att ansluta ert/era konto/-n från sociala medier
  4. Via menyn i högra hörnet kan ni justera inställningar för kontot (“Upgrade Plan” eller Account settings”), hantera de konton som ingår i flödet (“Feeds”) m.m.

Koppla Juicer-kontot till webbplatsen

  1. Logga in på Juicer med dina kontouppgifter: https://www.juicer.io/log-in.
  2. Klicka på “Embed in your site” i vänsterspalten
  3. Välj antingen “Standard website” eller “WordPress Site” och kopiera namnet som står mellan “ “.
  4. Gå till adminläget för sidan på din webbplats som du vill att flödet ska visas på.
    Lägg till komponenten “Socialt flöde” eller redigera den som redan finns där. I fältet “ID” ska du klistra in kontonamnet som du har på Juicer och hämtat enligt punkt 3.