Sidor

Klicka på “Sidor” för att få en överblick över webbplatsens sidor.

Redigera befintlig sida

1. Klicka på en sidrubrik för att redigera en befintlig sida. Om du är inloggad och besöker webbplatsen kan du även redigera sidor genom att klicka på “Redigera sida” i redigeringsdelen högst upp på sidan.

2. Gör dina justeringar på sidan.

3. Spara genom att klicka på “Uppdatera”.

Skapa ny sida

1. Klicka på “Skapa ny” för att skapa en ny sida.

2. Ge sidan ett namn i fältet “Ange titel här”.

3. En sida är uppbyggd av olika komponenter och du börjar bygga upp innehållet genom att klicka på knappen “Lägg till komponent”. Läs mer om varje komponent i kapitlet “Komponenter”.

4. Om din nya sida ska vara en undersida väljer du överordnad sida i listan under rubriken “Överordnad” i högerspalten “Sidoattribut”. För mer information om sidoattribut, se rubriken “Sidoattribut” nedan.

5. Publicera din nya sida genom att klicka på knappen “Publicera”. För mer information kring publiceringsinställningar, se rubriken “Publicering” nedan.

6. Om du vill lägga till sidan i menyn går du till inställningarna för menyn under “Utseende” – “Menyer”. För mer information kring hur du lägger till en sida i menyn, se rubriken “Lägg till sida i meny” nedan.

Sidoattribut

Under rubriken “Sidoattribut” i högerspalten kan du göra ytterligare inställningar för sidan.

 • Överordnad: Om din sida ska vara en undersida väljer du överordnad sida i listan. Observera att detta inte innebär att sidan läggs till i menyn. Detta påverkar endast länkstrukturen för sidan. Om din sida t.ex. har sidan “Om scoutkåren” som överordnad kommer din nya sida få följande länkstruktur: www.kårnamn.scout.se/om-scoutkaren/din-nya-sida
 • Ordning: Används ej eftersom menyn redigeras manuellt.

Publicering

Under rubriken “Publicering” i högerspalten hittar du olika inställningar för publicering.

 • Spara utkast: Sparar ett utkast av sidan. Går att använda innan sidan blivit publicerad.
 • Förhandsgranska: Visar hur sidan kommer att se ut när den är publicerad.
 • Status: Klicka på “Redigera” för att ändra.
  • Utkast: Arbetsstadiet innan sidan är publicerad
  • Väntar på granskning: Om någon ska granska sidan innan publicering
  • Publicerat: Visas när sidan har blivit publiceras
 • Synlighet: Klicka på “Redigera” för att ändra.
  • Offentlig: Syns för alla besökare
  • Lösenordsskyddat: Ange ett lösenord som måste fyllas i av besökaren för att besökaren ska kunna se sidan
  • Privat: Endast registrerade användare som är inloggade kan se sidan
 • Publicera: Här kan du tidsinställa en sida om du inte vill att den ska publiceras direkt. Fyll i datum och tid för när sidan ska publiceras om du vill att det ska ske längre fram.
 • Publicera (knapp): Klicka på knappen för att publicera din sida. När sidan är publicerad står det “Uppdatera” i knappen istället. Klicka på knappen så fort du har gjort någon ändring på sidan som du vill publicera.

Lägg till sida i menyn

Ingen sida hamnar i menyn automatiskt utan man redigerar menyn separat. För att redigera menyn, gå till “Utseende” och “Menyer”.

 

 

1. I fliken “Sidor” på vänster sida hittar du alla sidor. Kryssa i den sida eller sidor som du vill lägga till i menyn och klicka sedan på knappen “Lägg till i menyn”.

 

Fliken “Sidor” består utav tre ytterligare flikar där man kan söka efter sidorna;
1.1. Senaste: Här hittar du de sidor som är senast skapade
1.2. Visa alla: Här hittar du samtliga sidor
1.3. Sök: Här kan du söka efter en sida

2. När du lagt till din sida i menyn hamnar den längst ner i menystrukturen. Du kan dra och släppa sidan till önskad plats. För att sidan ska bli en undersida drar du den lite till höger under den överordnade sidan så att den hoppar in ett snäpp till höger.

3. Spara dina ändringar genom att klicka på “Spara meny”.

Du kan läsa mer om hur menyn fungerar i avsnittet “Menyn”.