Temainställningar

Under “Temainställningar kan du göra generella inställningar för webbplatsen:

Temainställningar/Allmänt

  • Allmänt: Här kan du ställa in om webbplatsen avser en scoutkår eller distrikt samt vilket distrikt som webbplatsen tillhör.

Om ni inte är en scoutkår eller ett distrikt så väljer du ’Övrig site’. Detta om sidan är för ett museum, evenemang, fartyg eller en anläggning.

Det du skriver i under kategori kommer att vara det som syns på era kalenderhändelser.

  • Cookies: Här kan du redigera texten om cookies som besökaren behöver godkänna när de besöker webbplatsen.

  • 404: Här redigerar du texten som syns på 404-sidan, dvs den felsida som besökaren kommer till om de försökt gå till en sida som inte finns.

 

  • Logotyp: Om ditt kårnamn/distriktsnamn innehåller mer än ett mellanslag lägger du in vad som ska visas innan Scoutsymbolen och efter. Som standard placeras den efter första mellanslaget.

Temainställningar/Sidhuvud

  • Logotyp: Här kan du ladda upp en egen logotyp.

  • Off canvas: Här lägger du in den informationen som ska visas i ”hamburger”-menyn under sökrutan.

 

Temainställningar/Sidfot

  • Kolumner: Här lägger du in den information som visas i sidfotens tre kolumner.

  • Partners: Här laddar du upp era samarbetspartners logotyper.