Verktygsfältet

När du ska lägga in textinnehåll finns ett verktygsfält att använda för formatering. Här hittar du olika formateringar som du kan använda genom att markera en text och klicka på den symbol du önskar. Klickar du en gång till tar du bort formateringen. Du kan även aktivera formateringen först och sedan skriva text för att se hur det ser ut direkt.

Beskrivning av symbolerna från vänster;

 • Paragraf: Välj om texten ska formateras som brödtext eller rubrik.
  • Paragraf: Används till brödtext.
  • Rubrik 1: Används till huvudrubrik (använd max en Rubrik 1 per sida).
  • Rubrik 2, 3 och 4: Används för mindre rubriker.
 • B: Fet stil
 • Punktlista
 • Numrerad lista
 • Citat
 • Vänsterställd text
 • Centrerad text
 • Högerställd text
 • Infoga/redigera länk
 • Verktygsrad på/av: Välj om du vill att den nedre raden ska synas
 • Tabell: Infoga en tabell med valfritt antal rader och kolumner
 • Format
  • Textstilar
   • Ingress
  • Länkar
   • Pil höger
  • Knappar
   • Standard
  • Sociala ikoner
   • Facebook
   • Twitter
   • Instagram
 • Genomstruken text
 • Klistra in som text: Använd denna när du klistrar in text från t.ex. ett dokument eller webbplats för att rensa tidigare formatering
 • Rensa formatering: Rensa befintliga formateringar i texten
 • Tangentsbordsgenvägar
 • Verktygsfältet

  När du ska lägga in textinnehåll finns ett verktygsfält att använda för formatering. Här hittar du olika formateringar som du kan använda genom att markera en text och klicka på den symbol du önskar. Klickar du en gång till tar du bort formateringen. Du kan även aktivera formateringen först och sedan skriva text för att se hur det ser ut direkt.

  Beskrivning av symbolerna från vänster;

  • Paragraf: Välj om texten ska formateras som brödtext eller rubrik.
   • Paragraf: Används till brödtext.
   • Rubrik 1: Används till huvudrubrik (använd max en Rubrik 1 per sida).
   • Rubrik 2, 3 och 4: Används för mindre rubriker.
  • B: Fet stil
  • Punktlista
  • Numrerad lista
  • Citat
  • Vänsterställd text
  • Centrerad text
  • Högerställd text
  • Infoga/redigera länk
  • Verktygsrad på/av: Välj om du vill att den nedre raden ska synas
  • Tabell: Infoga en tabell med valfritt antal rader och kolumner
  • Format
   • Textstilar
    • Ingress
   • Länkar
    • Pil höger
   • Knappar
    • Standard
   • Sociala ikoner
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
  • Genomstruken text
  • Klistra in som text: Använd denna när du klistrar in text från t.ex. ett dokument eller webbplats för att rensa tidigare formatering
  • Rensa formatering: Rensa befintliga formateringar i texten
  • Tangentsbordsgenvägar

Lägg till bild eller fil

Ställ dig på den plats i texten där du vill infoga bilden eller filen och klicka på “Lägg till media”.

 1. Välj en befintlig bil/fil ur mediabiblioteket eller ladda upp en ny bild/fil.
  1. Ladda upp ny bild/fil: Klicka på fliken “Ladda upp filer”. Välj fil manuellt eller dra och släpp. Bilder bör laddas upp i jpg-format och dokument i pdf-format. Se till att filen är korrekt och relevant döpt utan åäö. Använd bindestreck istället för mellanslag.
  2. Välj befintlig bild/fil: I fliken “Mediabibliotek” kan du välja bland befintliga bilder på webbplatsen. Klicka på en eller flera bilder/filer (håll in ctrl/cmd för att markera flera) som du vill infoga. I högerspalten hittar du sedan detaljer för bilden. Här kan du ange följande:
  3. Titel: Ange en beskrivande titel för bilden
  4. Bildtext: En bildtext som syns under bilden på webbplatsen
  5. Alt text: En bildbeskrivning som optimerar bildanvändningen på webbplatsen. Kan vara samma som “Titel”. Används bland annat som hjälpmedel för synskadade och är även bra för att synas på sökmotorer som Google eftersom sökmotorer läser av bilderna med hjälp av denna.
  6. Beskrivning: Kort beskrivning av bilden (syns endast för administratörer på webbplatsen)
  7. Media Categories: Välj en passande kategori för filen (läs mer om mediakategorier under avsnittet “Media”)
  8. Justering: Bildens placering i innehållet
  9. Länk till: Välj om bilden ska vara länkad. Välj “Inget” om bilden inte ska vara klickbar
  10. . Storlek: Välj en storlek på bilde
 2. Klicka på “Infoga på sida”.

När du är tillbaka i redigeringsrutan kan du klicka på din bild för att göra justeringar eller ta bort bilden. Du kan även dra och släppa bilden för att ändra bildens placering på sidan.

Om du har infogat en fil kan du ställa dig med markören i din länk och klicka på kugghjulet för att redigera länktexten samt välja att filen ska öppnas i ett nytt fönster/flik.Lägg till en länk

Markera texten som du vill länka och klicka på symbolen för “Infoga/redigera länk”.

 

 

I rutan som kommer upp gör du följande:

 1. Fyll i en länkadress eller sök efter en befintlig sida på webbplatsen i sökfältet. Om du väljer att söka efter sidan, klicka på sidan när du hittat den så hämtas länkadressen automatiskt. Klicka på knappen “Verkställ” för att spara länken direkt, eller på kugghjulet för att redigera och göra ytterligare inställningar för länken.
 2. Om du redigerar länken kan du ställa in att länken ska öppnas i en ny flik genom att bocka i rutan för “Öppna länk i en ny flik”. Detta rekommenderas när man länkar till externa sidor (andra webbplatser) eller när man länkar till dokument. I redigeringsrutan kan man även ändra länktexten. Klicka på “Uppdatera” för att spara dina ändringar.

Lägg till en länkknapp/pil

Om du vill göra en knapp av din länk markerar du din befintliga länk, går in under “Format” – “Knappar” och välj det ”Standard”. Om du vill göra en pil efter din länk markerar du din befintliga länk, går in under ”Format” – ”Länkar” och välj det ”Pil höger”.


Lägg till ett formulär

Ställ dig på den plats i texten där du vill infoga formuläret och klicka på “Lägg till formulär”.

 

 1. Välj ett formulär som du vill lägga till.
 2. Kryssa i följande fält:
  1. Visa formulärets rubrik
  2. Visa formulärsbeskrivning (om formuläret har en beskrivning)
  3. Aktivera Ajax
 3. Klicka på “Infoga formulär”

 

Du kan också lägga till ett formulär via innehållsblocket “Kolumner”, se avsnittet om innehållsblocket för mer

Visuellt/Text-läget

Högst upp till höger i texteditorn hittar du flikarna “Visuellt” och “Text”. Läget “Visuellt” är standard och innebär att du kan se all din formatering visuellt. Om du har behov av att redigera ditt innehåll i HTML-läge väljer du fliken “Text”.


information. Det går även att iframa in ett formulär, exempelvis från Scoutnet.