Genom att vaccinera dig minskar du risken för allvarliga sjukdomar. Du betalar och ansvarar själv för vaccinationer, eventuella tester och vaccinationsbevis – kostnader för detta ingår inte i deltagaravgiften. Kontakta din vaccinationscentral i god tid före avresan för en individuell plan och bedömning.  

 

Utöver de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige rekommenderar vaccinationscentralerna inför vår resa till Sydkorea även vaccinering mot: 

 • Hepatit A och hepatit B 

 • Kolera 

 • Tyfoid 

 • Japansk hjärninflammation  

Avvikelser utifrån individuell bedömning kan förekomma.  

 

För att ta reda på om du är vaccinerad enligt nationella vaccinationsprogrammet i Sverige kan du, om du går i grundskolan eller gymnasiet, vända dig till din elevhälsa. 


Covid-19 

Sedan 1 oktober 2022 ställer Sydkorea inte krav på vaccin, testning eller karantän kopplat till covid-19 vid inresa. Det är dock viktigt att tänka på att detta kan ändras inför nästa sommar så håll dig uppdaterad om nya riktlinjer. 


TBE  

Inför förträffarna i Sverige kan det vara bra att vaccinera sig mot TBE. TBE eller fästingburen hjärninflammation är en sjukdom som kan spridas via bett av fästingen. Vaccin mot TBE har god skyddseffekt. Vaccination rekommenderas till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Det är viktigt att ta bort fästingar, oavsett om man är vaccinerad eller inte.  


Meningokocker 

Meningokocksjukdom är en ovanlig akut febersjukdom som kan ge hjärnhinneinflammation. Det drabbar framför allt barn, tonåringar och yngre vuxna.  Meningokocker finns i hela världen men är ovanlig, och den är mer ovanlig i Sydkorea än i Sverige. En försvårande faktor är däremot att det på jamboreen samlas många ungdomar från hela världen, och det är just den åldern där det lättare sprids. Ofta är det ofarligt och utan symptom, men enstaka personer får en svår invasiv hjärnhinneinflammation. 


Det finns flera olika grupper av meningokocker, och tyvärr inget vaccin som ger skydd mot samtliga grupper. De vanligaste grupperna är A, B, C, Y och W. Vilken grupp som är vanligast beror på var i världen man är. 


Scouterna har varit i kontakt med Infektionsläkarföreningens vaccingrupp och fått följande information: 

"Vi rekommenderar i första hand att alla yngre deltagare, åtminstone under 25 år, vaccineras mot meningokocker ACWY med en dos men det är förstås optimalt om alla i gruppen oavsett ålder vaccineras på samma sätt. 

Vad gäller meningokock B är risken mindre men inte obetydlig om man ser till den globala epidemiologin och storleken på mötet med deltagare från hela världen. Därför rekommenderar vi också, men inte lika prioriterat att överväga vaccinering mot grupp B. 

Vi tycker också att man bör ta tillfället i akt att påminna om vikten av grundvaccination såsom två doser MPR (mässling, påssjuka, röda hund) och full grundvaccination avseende framför allt difteri och polio. Om det skulle vara så att någon inte fullföljt det allmänna vaccinationsprogrammet eller är uppväxt i ett annat land." 

 

Då det inte finns några allvarliga biverkningar rapporterade av något av vaccinen är det framför allt en kostnadsfråga för den individuella bedömningen. För individer med bakomliggande sjukdomar, såsom immunosupression, aspleni och så vidare, bör man starkt överväga att vaccinera med både meningokocker ACWY och meningokock B, ta då kontakt med din läkare. 


Vaccinerbjudanden 

 • Glömstapoolen erbjuder rabatter till alla som ska till Sydkorea 50kr rabatt per vaccin/dos samt en gratis flaska Moskito Guard till ett värde av 150kr. Visa länk till den här sidan och berätta att du har tagit del av informationen här och ska till Sydkorea.

 • Medicheck ger 10% rabatt på nödvändiga vaccinationer för deltagare inför WSJ23. Du behöver kunna visa upp ditt bekräftelsemejl på deltagande (antagningsbevis).

 • MinDoktor erbjuder scouter 10 % på vaccinationer med koden: JamboreeSydkorea2023 och referens: Martin Dahl (Salesmanager).

 • Resecentrum vaccinationer erbjuder 10% rabatt på samtliga vaccinationer till Scouter med familjer som kommer till våra mottagningar i Uppsala och Enköping.

 • Vaccinationsgruppen erbjuder scouter 15% rabatt på samtliga vacciner som är aktuella inför denna resa med enda undantag covid- eller varicellatester, Gardasil 9, samt BCG/PPD.

 • Vaccindirekt har 15 % rabatt för scouter som ska till världsscoutjamboreen - gäller inte Ixiaro och rabatt ges ej i efterhand. Du behöver kunna visa upp ditt bekräftelsemejl på deltagande (antagningsbevis).

 • Svea Vaccin ger 15% rabatt till de som vaccinerar sig inför världsscoutjamboreen, ev undantag kan finnas. Ref på Svea Vaccin är Emma Muntzing. 

 

Vi uppdaterar löpande med fler erbjudanden om fler dyker upp.