Nej du behöver inte ha med eget tält, den koreanska jamboreeorganisationen kommer att se till att det finns tält för alla 

deltagare, avdelningsledare och IST.