Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en trygg resa för alla deltagare. Scouterna har ett omfattande trygghetsarbete. Med på resan finns erfarna vuxna ledare som stöd till deltagarna. 


Den Koreanska scoutorganisationen som arrangerar Jamboreen har stort fokus på trygghetsfrågor i sin planering. 


Alla deltagare åker med sin avdelning tillsammans med fyra avdelningsledare. Avdelningsledarna finns alltid till hands och är med deltagarna under hela resan. 


Vi genomför hela resan gemensamt med omtanke om varandra – det är den största tryggheten. Avdelningsledarna utbildas för att ge deltagarna en trygg och säker jamboree.