Självklart kan det kännas läskigt att skicka iväg sin tonåring till andra sidan jorden. Vi arbetar hela tiden för att skapa en så trygg resa som möjligt för alla deltagare. 


Vi följer noga säkerhetsläget och har kontakt med UD samt Svenska ambassaden i Sydkorea. Vi följer nogsamt rekommendationerna från UD. Det är ingen reseavrådan vare sig till Sydkorea eller de länder vi mellanlandar i. Vi har fått bekräftat från UD att inget indikerar att vi inte ska ha scoutdräkt eller kläder med svenska attribut när vi reser.


Både vi, den svenska planeringsorganisationen, och den koreanska scoutorganisationen som arrangerar jamboreen har stort fokus på trygghetsfrågor i sin planering. Alla deltagare åker med sin avdelning tillsammans med fyra avdelningsledare. Avdelningsledarna finns alltid till hands och är med deltagarna under hela resan. 


Vi genomför hela resan gemensamt med omtanke om varandra – det är den största tryggheten. Avdelningsledarna utbildas för att ge deltagarna en trygg och säker jamboree. Vår största trygghet, oavsett situation, är just att vi reser gemensamt som scouter där vi tar hand om varandra och har en ödmjuk inställning till omvärlden. Jamboreen är ett stort fredsläger med människor från hela världen med en lång rad olika erfarenheter. Men det som förenar oss alla är vilja att mötas och förstå och uppleva tillsammans. 


I vår Resehandbok finns trygghetsinformation som beskriver hur du som reser med svenska kontingenten ska agera i olika situationer. Den är framförallt till för att deltagare, ledare och IST:are på plats ska veta vilket stöd de kan få och de ska agera. I vårt bakomliggande trygghetsarbete finns bland annat en lednings- och beredskapsplan och fortlöpande riskanalyser. Vi följer noggrant säkerhetsläget inför och under resan. Det sker i nära dialog med den koreanska scoutorganisationen, scoutorganisationen i Sverige, våra vänner från övriga länder som kommer att delta och världsscoutorganisationen WOSM.


Som exempel på trygghetsskapande insatser kan nämnas att det hela tiden finns en jour för den svenska kontingenten, under själva jamboreen är Sydkoreas nationella nödnummer kopplat direkt till Jamboreens krisberedskap, det finns medicinsk och räddningspersonal på plats. Som deltagare på jamboreen har du hela tiden nära till en vuxen, både vi vuxna i kontingenten men även särskilda trygghetsvärdar på plats. 


I den händelse att vi på något sätt behöver justera våra planer eller det uppstår situationer som medför en ökad risk för den svenska kontingenten kommer vi att tydligt informera om det.