Vi vet att det är mycket pengar. Det finns många sätt att samla ihop pengar till avgiften, det finns också olika stipendier att söka. Vi kommer lägga upp information på vår hemsida https://www.scouterna.se/wsj23/ om både hur man kan samla ihop pengar och hur man skriver en stipendieansökan. 


Om du inte alls har ekonomiska förutsättningar att delta kan du genom Scouternas stödfond ansöka om ekonomiskt stöd. Detta gäller ett fåtal deltagare (samt avdelningsledare).  


Läs mer här: https://www.scouterna.se/bli-scout/kostnad/scouternas-stodfond/