Ja! Innan vi reser till Korea kommer du att träffa din avdelning på två förträffar. Där lär ni känna varandra, och förbereder er på bästa sätt inför resan. Så att alla ska känna sig trygga och redo.


Även för IST kommer förträffar att hållas.