Ja. En diagnos är i sig inget hinder för att åka/bli antagen. Vi frågar om eventuella diagnoser i ansökningsformuläret för att vi vill kunna säkerställa att din jamboreeupplevelse blir så trygg, säker och rolig som möjligt.