Om du behöver ändra uppgifter i din ansökan, hör av dig till wsj2023@scouterna.se med dina ändringar.