Så länge ansökan är öppen kan du kan alltid logga in i ansökningsmodulen i Scoutnet och göra ändringar i din ansökan. 

När ansökan är stängd (dvs efter den 30 april 2022 för deltagare och IST) kan du höra av dig till wsj2023@scouterna.se med dina ändringar.