Om du har ansökt som deltagare eller IST har du möjlighet att ångra dig fram till dess att ansökningsperioden stänger den 30 april 2022. 


Du ångrar dig genom att ta bort din ansökan och om du har betalat ansökningsavgiften kommer du få den återbetald. 

Om du ångrar dig efter den 30 april 2022 har du förbundit dig att betala hela arrangemangsavgiften.

Läs mer i villkoren för världsscoutjamboreen


Om du ansökt som avdelningsledare kan du ångra dig antingen innan ansökan stänger den sista februari 2022 eller att inte acceptera en erbjuden plats.