Vi kommer titta på helheten kring avdelningsledare och sätta ihop ledarteam som vi bedömer kan komplettera varandra, utveckla varandra och ge deltagarna den bästa upplevelsen. Vi strävar också efter att i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning bland såväl deltagare som ledare i patrullerna.


Du ansöker som individ till uppdraget som avdelningsledare men det går att önska att få vara tillsammans med en specifik ledarkollega, två eller fyra tillsammans.


Efter att du har ansökt om att bli avdelningsledare kommer du kontaktas för en personlig intervju. I samband med den kan du ta upp eventuella önskemål kring ditt deltagande.