Ja, lägerorganisationens målsättning är att det ska finnas trådlöst nätverk över hela Jamboreeområdet