Vi vill att alla som ska åka på världsscoutjamboreen ska få en fantastisk upplevelse. Vi vill rekrytera de bästa avdelningsledarna. Att vara avdelningsledare är ett stort ansvar, en härlig utmaning som är väldigt utvecklande. Det är också något som kräver stort engagemang, både i tid och energi. 


Vi har därför valt att ge avdelningsledarna ett lägre pris för att premiera de personer som väljer att kliva på uppdraget som avdelningsledare.


 Det är också lättare för de som åker som deltagare att hitta hjälp att finansiera sin resa via fonder och stipendier. Ju äldre man är desto svårare är det att hitta stipendier för sådana här arrangemang.