Att det kostar så mycket är för att det är ett omfattande arrangemang. I avgiften ingår flygbiljetter, rundresa med mat och boende, lägeravgiften, försäkringar, förträffar och profilpaket. Utöver det ska avgiften även täcka en del administrativa kostnader för planeringsorganisationen och de som jobbar med Sveriges deltagande i världsscoutjamboreen. 


Vi vet att det är mycket pengar! Det finns många sätt att samla ihop pengar till avgiften, det finns också olika stipendier att söka. Vi kommer lägga upp information på vår hemsida https://www.scouterna.se/wsj23/ om både hur man kan samla ihop pengar och hur man skriver en stipendieansökan.