Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”. Genom att möta människor från hela världen i en utvecklande och trygg miljö kan vi lära oss av andra och samtidigt påverka utifrån våra värderingar. 


I vårt löfte lovar vi ”äventyr och kompisar” och det är verkligen vad en världsscoutjamboree också kan ge oss.