När man åker på en världsscoutjamboree åker man som en svensk kontingent och inte som kår. Vi kommer så långt det är möjligt att försöka sätta ihop avdelningar där man känner någon. Dock kommer vi inte erbjuda en kår att åka som egen avdelning.