Kontingenten planeras av ca 50 personer som arbetar ideellt. 


Kontingentorganisationen består av olika funktioner: Administrativa funktionen, Kommunikationsfunktionen, funktionen Program och rundresa samt funktionen Avdelnings- och IST-support. 


Funktionerna leds av två personer genom delat ledarskap och sedan finns det ett antal personer som jobbar i varje funktion för att planera och genomföra kontingentens olika aktiviteter.