Reglerna för ålder för deltagare sätts av arrangören i Korea och WOSM (The World Organization of the Scout Movement). 


På jamboreen i Korea 2023 får scouter födda tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009 vara med som deltagare (Sverige kan inte påverka dessa regler). 


Om du fyller 18 år senast 30 april 2022 (född senast 30 april 2004) kan du ansöka om att vara avdelningsledare.


Om du fyller 18 år senast 21 juli 2023 (född senast 21 juli 2005) kan du ansöka om att åka som International Service Team, IST, alltså funktionär på jamboreen.