Alla deltagare på jamboreen delas in i avdelningar. 


Varje avdelning består av 36 scouter och 4 avdelningsledare. 


Du genomför hela resan tillsammans med din avdelning.