Gäller för deltagare och IST: Du accepterar den svenska kontingentens villkor samtidigt som du gör din ansökan. 

Av villkoren framgår att du förbinder dig att betala hela arrangemangsavgiften när ansökan har stängt och du har blivit antagen. Du behöver alltså betala hela arrangemangets avgifter oavsett skäl till en eventuell avanmälan. 


Se därför över om du omfattas av något avbeställningsskydd till exempel i din egen hemförsäkring. Vi erbjuder också en möjlighet att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring. 


För mer information - se villkor och betalningsplan