På vår hemsida https://www.scouterna.se/wsj23/hittar du digitalt informationsmaterial som du kan utgå ifrån för att informera på din kår.


Vi kommer inte ha något tryckt material utan tillhandahåller bara digitalt material. Detta är ett beslut som ligger i linje med att vi vill arbeta med hållbarhet utifrån Agenda 2030.