Det finns 2 alternativ för dig som vill åka som IST.


14 500 kr - då ingår lägret och förträff, kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen. 


33.000 kr - då ingår även flygresan och rundresa i Korea (möjlighet för alla upptill 26 år)

(samt kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret och även under rundresan, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.)