Vi har inget svar på detta i dagsläget utan avvaktar mer information från den koreanska värdorganisationen.